Mořinka – původ a výklady názvu

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKdyž se řekne Mořinka, tak se člověku může v první chvíli vybavit, že to má co do činění s nějakým menším mořením, nebo spíše „mořeníčkem“ či nějakým malým trápením, které je však dostatečně odlehčeno na to, aby mohlo být bráno vážně. Přípona -ka, totiž dodává Mořince lehkost a hravost a místo trápení vyvolává příjemný pocit uvolnění. Prostě Mořinka je něco malého a pěkného, co můžeme mít rádi a co nám mimoděk může vykouzlit úsměv na tváři. Mořinka je dokonce slovo natolik zvukomalebné, že se vám bude chtít jej opakovat, a při jeho vyslovení můžete pocítit štěstí a lehkost bytí. Pokud navíc zavítáte do samotné vesničky a jejího okolí, tak kouzlu Mořinky nadobro propadnete, jako se to stalo již mnohým.

Mořinka, to je také takové naše malé české moře v krásné kulturní krajině, kterou nám tu zanechali již naši předkové. Moře polí a remízků, které z polí vystupují jako ostrůvky. Jedním z takových ostrůvků, nebo spíše lodí plující v moři polí a remízků, je i naše stavení a jeho blízké okolí. I to nás, kromě jiného, inspirovalo ke zvolení názvu našeho obydlí a slovní hříčce Archa na Moři-nce. Možná, že tu kdysi dávno, také nějaká skutečná, prehistorická archa plula. Oblast Mořinky totiž před stovkami a desítkami milionů let, v prvohorách a naposledy i v období křídy ve druhohorách, byla opravdu zalitá mořem, stejně jako celé území Českého krasu. Stávající remízky také mohly být skutečnými ostrůvky ve skutečném moři. Jejich podloží, které místy vystupuje nad okolní povrch, totiž většinou tvoří tmavé bazalty – prvohorní vyvřeliny odolné vůči zvětrávání
A co na původ názvu Mořinky říkají odborné prameny? Mořinka se vlastně dříve jmenovala Malá Mořina – jako menší sestra Velké Mořiny (dnes Mořina). Poprvé se o Mořince, nicméně asi omylem ve tvaru množného čísla – Mořinky, společně s názvem Mořina malá (analogicky je chybně uvedena i Mořina ve tvaru Mořiny/Mořina weliká), zmiňuje František Palacký ve svém díle Popis království Českého, vydaném v roce 1848. Mořinka tehdy náležela ke karlštejnskému panství a žilo v ní 278 obyvatel ve 42 staveních (údaje jsou z roku 1843). Později byl název obce upraven na etymologicky správný tvar – Mořinka.

Nejstarší písemná zmínka o Mořině a Mořince je z roku 1338. Mořinka je tedy starší než hrad Karlštejn. Antonín Profous ve svém díle „Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny“ zmiňuje (vycházeje z nejstarší písemné zprávy), že Mořina byla původně les, kterým protékal potok, a byly v něm zastoupeny porosty ostružiní. Ke staročeským jménům lesů bylo často doplňováno slovo hora. Podle této teorie pak jméno Mořina mohlo vzniknout přivlastňovací příponou -ina z osobního jména Mora nebo Móra – tzn. Mořina hora. Význam staročeského slova mora nebo móra je červ, hmyz nebo konkrétněji pak můra, odvozená od staroslovanského mora, což byl výraz pro čarodějnici. Časem se pravděpodobně slovo hora odloučilo a zůstala Mořina, analogicky i Malá Mořina, která byla později přejmenována na Mořinku.

Antonín Profous také uvádí, že podle současného vnímání českého jazyka a jazykového citu se jméno Mořina spojuje spíše se slovesem mořiti, což ale odmítá a považuje za zavádějící a chybné odvození názvu vzniklé pozdějším, dodatečným spojením a výkladem. Neboť žádné slovanské jméno končící na -ina není odvozeno ze slovesa, nýbrž je vždy denominativem, tj. slovem odvozeným od podstatného nebo přídavného jména (viz Vondrákova srovnávací gramatika jazyků slovanských).

Je tedy název Mořinky odvozen od lesních můr, čarodějných žen, moření nebo dokonce moře? Možná to tak má být, že původ názvu Mořinky zůstane asi navždy zahalen rouškou tajemství. Stejně jako krásná a tajuplná Mořinka.

Zdroje a doporučená literatura:
http://www.morinka.eu/
Profous, Antonín: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny
Palacký, František: Popis království Českého, 1848

Článek nebo jeho části je možné sdílet v nezměněné podobě, pokud k němu budou připojené: zdroje, aktivní odkaz na náš web www.archanamori-nce.cz a tento dodatek. Děkujeme!

Sdílej:Share on Facebook