Kouzlo Mořinky a energie míst

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVždy, když projíždíme kolem lomu Velké Ameriky směrem k železničnímu přejezdu, tak pozorujeme na obzoru krajinu s meandrující silničkou, kterou lemuje ovocné stromořadí a jež zdánlivě končí na horizontu, jako by pokračovala dále do nebe. Víme však, že vede k nám domů, do Mořinky. Každému, kdo jde nebo jede směrem z Mořiny na Mořinku, se otevřou krásné výhledy na krajinu Mořinky, údolí Berounky a hřeben Brd. Pokud jedete autem, a chcete se kochat krajinou, tak raději zastavte a jděte pěšky. Výhledy totiž mohou upoutat vaši pozornost tak silně, že při jízdě v autě to může být až životu nebezpečné.

Mořinka v sobě spojuje tajemno, krásu, silné energetické vyzařování a s tím spojené ojedinělé zážitky a pocity. Energeticky silná místa však mohou být i nebezpečná. Poutají totiž vaši pozornost a mohou vás svést z cesty – obrazně i doslova. Není-li totiž člověk vnitřně dostatečně připraven na život v energeticky silném, byť překrásném, místě, tak z něj může také tak trochu zešílet. Mořinka totiž, zvláště pokud zde žijete, funguje jako zesilovač všeho, co ve vás je – pro někoho jsou to pocity štěstí, pro jiného smutek, pro někoho láska, nadšení a vášeň pro to, čím se právě zabývá, zatímco pro jiného to může být lhostejnost, odevzdanost nebo smíření se s danosti věcí, a pro někoho to všechno dohromady. Můžete zažívat velmi intenzivní pozitivní nebo také negativní emoce. Přes tyto protipóly a jejich integraci jakoby Mořinka lidem pomáhala znovu objevovat jednotu protikladů.

Jsou zde také výjimečná místa, která některým zvláště citlivým a vnímavým jedincům, mohou otevírat brány do jiných světů nebo se zde mohou nabíjet energií vesmíru a Země. Nádherným místem, které v tomto směru vyčnívá, a to i doslova, je určitě návrší s menhirem na severním okraji vesničky. Zdá se, jako by tu menhir stál již věky a byl zde usazen nějakou, nám neznámou, starověkou kulturou. O to více překvapí, že jeho usazení je teprve nedávného data. Na přelomu tisíciletí, dne 31.12.1999, se skupina nadšenců v čele s akademickým sochařem Petrem Váňou, rozhodla přesunout a umístit lidskou silou, pouze pomocí lan, kulatin a kladek, asi 5 tun vážící, třímetrový vápencový balvan na vrch Vinice. Pod menhir také umístili osobní vzkazy pro budoucí generace.

Ať již organizátoři akce měli patřičný geomantický vhled a vnímali skryté a jemnohmotné síly Země nebo ne, tak rozhodně prokázali ojedinělý cit pro krajinou tvorbu. Menhir je v krajině Mořinky zasazen velmi citlivě a stal se již její nedílnou součástí. Bez něj by návrší nad Mořinkou působilo jaksi neúplně a Mořinka by přišla o část svého kouzla. O tom, že místní obyvatelé přijali menhir za svůj, svědčí i jeho pojmenování Menhir s velkým počátečním písmenem M. Menhir je také krásnou ukázkou „léčení“ krajiny a místa. Jako kamenná jehla v akupunkturním bodu matičky Země usměrňuje tok energie a vysílá uzdravující vibrace. Přirozeně propojuje nebe a zemi – energii bytosti Země a celého vesmíru, i energeticky silná místa Karlštejna, Mořinky a Karlíku. Zesiluje pozitivní vibrace místa a jako kamenná stráž shlíží na Mořinku a chrání ji. Stal se přirozeným místem setkávání lidí i konání různých místních oslav, oddávají se tu zamilované páry. Místo je také jako stvořené pro znovuoživení a konání dávných obřadů a slavností. Obyvatelé Mořinky i blízkého okolí tu také pořádají symbolickou oslavu pálení čarodějnic – oslavu příchodu teplé části roku a zahánění zlých duchů velikým, očistným ohněm.

Pokud se vydáte na vrch k Menhiru, tak si po výstupu můžete odpočinout, rozjímat a kochat se výhledy, usazeni na Zdeňkovo křesle odlitém z betonu – díle sochaře Zdeňka Rufffera. Křeslo je umístěno kousek od menhiru a také ono sem bylo dopraveno pouze lidskou silou při happeningu v roce 2003. Několik účastníků táhlo sedmisetkilogramové křeslo šest kilometrů do kopce až z Let. Od Menhiru i křesla jsou překrásné výhledy na Mořinku, hřeben Brd i do údolí Berounky.

Prvním dojmem může křeslo působit rušivě a říkáte si, koho napadlo právě sem, do posvátného prostoru poblíž Menhiru, umístit betonový odlitek? Za chvíli vám ale křeslo na tváři vyloudí pobavený úsměv a řeknete si, že je třeba ho vyzkoušet. V tu chvíli vás čeká první příjemné překvapení a narušení vašeho paradigmatu o betonu. Zjistíte totiž, že se vám na křesle sedí více než pohodlně a začnete přemýšlet nad tím, jak je to možné. Vždyť je to tvrdý beton. Druhé překvapení může mít podobu příjemného, objímajícího a sálajícího tepla, které „chladný“ beton vyzařuje – to pokud na něj před vaším usednutím svítilo sluníčko a betonová hmota křesla jeho teplo nastřádala a teď jej postupně vyzařuje a předává ho i vám. A co teprve ty výhledy, když se do něj usadíte. To křeslo sem prostě patří. Je určitým svědectvím dnešní doby a sakrálnímu prostoru menhiru dává lidský rozměr.

Mezi další pěkná a zajímavá místa patří i krásná historická náves se starými statky, s velkými stodolami a kamennými zdmi; krásně tajemná Roklinka, mýtina v hustém lese na východním okraji Mořinky; tajnosnubné topoly u zarostlé vodní nádrže jižně od obce; luční cesta mezi lukami Na loučkách, které na jihovýchodě obklopují Mořinku; lesní cesty v okolí nebo červená turistická stezka vedoucí z Mořinky na Karlštejn. Na této cestě, vedoucí od křižovatky s křížem podél pole a protáhlého remízku směrem k rozcestí u Haknovce, se vám otevřou překrásné výhledy. Mnohým se právě cesta z Mořinky na Karlštejn nesmazatelně vryje do paměti.

Kouzlo Mořinky ve vás také může probudit úžas a pokoru nad krásou a moudrostí přírody, života a bytí. Možná v sobě objevíte i hlubokou vděčnost za to, že jste obdrželi privilegium být součástí toho všeho a vědomě začnete prožívat každý den tak, jako by byl váš poslední.

Článek nebo jeho části je možné sdílet v nezměněné podobě, pokud k němu budou připojené: zdroje, aktivní odkaz na náš web www.archanamori-nce.cz a tento dodatek. Děkujeme!

Sdílej:Share on Facebook